Article image

Klubové vyjádření k událostem během utkání v Českých Budějovicích

Oficiální klubové vyjádření k událostem na tribunách během včerejšího utkání v Českých Budějovicích.

Fotbalový Klub Jablonec nesouhlasí s agresivitou ze strany pořadatelské služby a odsuzuje chování zaměstnanců pořadatelské služby na utkání v Českých Budějovicích.

Během utkání došlo k incidentu mezi fanoušky FK Jablonec přítomnými v sektoru pro vlajkonoše hostů a pořadatelskou službou, který vyústil ve fyzické napadení několika našich příznivců. Na provedení nepřiměřeného zásahu byli ještě během utkání přítomnými zástupci klubu upozorněni hlavní pořadatel utkání a technický delegát LFA.

Pokud se některý fanoušek proviní proti návštěvnímu řádu, měl by být vyveden mimo stadion řádným a kultivovaným způsobem. Fyzické napadení jakéhokoliv účastníka fotbalového zápasu odsuzujeme a nemělo by se objevovat na žádném stadionu.

Zároveň upozorňujeme na zarážející přístup hlavního pořadatele, který k celé situaci měl velmi chladný postoj a postup pracovníků bezpečnostní agentury schvaloval. Rádi bychom apelovali na všechny kluby, že provinění proti návštěvnímu řádu nesmí nikdy vést k brutálnímu fyzickému napadení fanouška.

Bezprostředně po skončení utkání byl incident znovu konzultován s delegátem utkání, který svědectví z místa zanesl do zprávy technického delegáta.

Nadále postupujeme v souladu s řády a kooperujeme s LFA.


Author Klub
Sdílet článek