Akcionáři

Fotbalový Klub Jablonec, a.s.

U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 250 23 144, Krajský soud Ústí n.L. oddíl B, vložka 1010
Společnost není součástí žádného koncernu, má akcie na jméno a vede seznam akcionářů.

Tato sekce je určena pouze pro akcionáře společnosti Fotbalový Klub Jablonec, a.s.. Obsahuje pozvánky na valné hromady, účetní závěrky a další dokumenty povinně zveřejňované akcionářům společnosti.

Pro získání pozvánek na valné hromady, účetních závěrek a dalších dokumentů a komunikaci s akcionáři se prosím přihlaste. Společnost vydala pouze akcie na jméno, přičemž její akcionáři jsou vedení v seznamu akcionářů a je jim doručováno každému zvlášť prostřednictvím poskytovatele certifikovaných poštovních služeb. Akcie společnosti nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Pro nahlédnutí povinně zveřejňovaných materiálů pro akcionáře prosím vstupte do sekce pro akcionáře nebo do materiálů nahlédněte v sídle společnosti v Jablonci nad Nisou, na adrese U Stadionu 4904/5, Jablonec and Nisou.

Děkujeme.

banner
Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner