Akcionáři

Fotbalový Klub Jablonec, a.s.

U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 250 23 144, Krajský soud Ústí n.L. oddíl B, vložka 1010
Společnost není součástí žádného koncernu, má akcie na jméno a vede seznam akcionářů.

Tato sekce je určena pouze pro akcionáře společnosti Fotbalový Klub Jablonec, a.s.. Obsahuje pozvánky na valné hromady, účetní závěrky a další dokumenty povinně zveřejňované akcionářům společnosti.

Pro získání pozvánek na valné hromady, účetních závěrek a dalších dokumentů a komunikaci s akcionáři se prosím přihlaste. Společnost vydala pouze akcie na jméno, přičemž její akcionáři jsou vedení v seznamu akcionářů a je jim doručováno každému zvlášť prostřednictvím poskytovatele certifikovaných poštovních služeb. Akcie společnosti nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Pro nahlédnutí povinně zveřejňovaných materiálů pro akcionáře prosím vstupte do sekce pro akcionáře nebo do materiálů nahlédněte v sídle společnosti v Jablonci nad Nisou, na adrese U Stadionu 4904/5, Jablonec and Nisou.

Děkujeme.

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner