Aktualita
18
listopad
2021

Na fotbal nově pouze 1000 fanoušků


AKTUALIZACE 26. 11.: Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo ve čtvrtek 25. listopadu další zpřísnění opatření v boji proti šíření koronaviru. Ke stávajícím opatřením ohledně bezinfekčnosti se přidává také omezení kapacity.

Nově platí, že na stadionu se dostane pouze maximálně 1000 fanoušků. Ruší se také povinnost poskytnout vstupenky fanouškům hostů. Zápasy na Střelnici tak budou přístupné pouze majitelům platných permanentek! Pokladny tedy na Střelnici nebudou v den zápasu otevřeny.

Dle Krizového opatření vlády je zakázána konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech (kromě vnitřních prostor provozoven stravovacích služeb). Proto se zakazuje prodávat či jinak nabízet divákům na stadionu alkoholické nápoje.

Nové opatření bude platit minimálně do konce podzimní části FORTUNA:LIGY. Stále také platí povinnost návštěvníků stadionu Střelnice prokazovat bezinfekčnost v režimu O - N. Tedy očkování nebo prodělání nemoci. Stále také platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu setrvání v areálu stadionu! A to respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Prokazování bezinfekčnosti platné od pondělí 22. listopadu 2021

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximálnídoba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Výjimku z opatření mají děti do 12 let, které nemusí prokazovat bezinfekčnost. Zároveň platí, že nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. Pro všechny návštěvníky platí povinnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 be výdechového ventilu.

Související zprávy


Sdílej


Výhody registrace

  1. Pravidelný newsletter do emailu. Už vám nikdy nic podstatného neunikne!
  2. Přístup do diskuzního fóra.
  3. Možnost klást dotazy vedení klubu.
  4. Účast ve speciálních soutěžích o ceny (pouze pro registrované).
Registrace zde

Facebook

Twitter


O webu | GDPR | Kontakt | RSS | Nastavení cookies

© 2014-2022 FK Jablonec. Všechna práva vyhrazena.